Home

Welkom op onze website


Met deze website proberen we prentbriefkaartenverzamelaars van Brabants Dorpsleven te bereiken met het doel om tot een zo compleet mogelijk overzicht te komen van dit verzamelgebied. We hopen dat velen zich aangetrokken voelen tot deze schitterende prentbriefkaarten die een beeld geven van het leven en werken in het Noord-Brabant van weleer. We spreken daarbij de wens uit dat vele verzamelaars ons gegevens zullen toespelen om tot een zo volledig mogelijk overzicht van deze kaarten te kunnen komen. We wensen ieder veel verzamelplezier.


Jac. Biemans, Albert Pennings.
N.B. Wij verzamelen alleen gegevens en zijn niet commercieel bezig en verkopen dus ook geen kaarten.

 Brabants Dorpsleven

Op deze prentbriefkaarten, ook ansichtkaarten genaamd, staat afgebeeld het leven en werken van Brabanders genomen tussen 1900 en 1960. Het veelzijdige leven van eenvoudige dorpsbewoners werd hier afgebeeld. Werkzaamheden in en om de boerderij werden op de gevoelige plaat vastgelegd in een tijd toen fotografie nog een zeldzaamheid was. Dat in een tijd toen flitsapparaten nog uitgevonden moesten worden. En de kwaliteit van de foto’s mogen er zijn!

Weinig streken in ons land kunnen roemen op zo’n unieke serie als het ‘Brabants Dorpsleven’. Op talrijke prentbriefkaarten staat het Brabantse boeren- en plattelandsleven afgebeeld. Zeer vele gewone mensen zijn op deze manier voor de eeuwigheid vastgelegd. Over hetzelfde onderwerp zijn buiten Brabant kaarten bekend van Gelderland en de Veluwe, Overijssel, Twente en uit Drenthe. Ook in Zeeland zijn er uitgiften van de Gebr. Van Straaten uit Middelburg. Er zijn ook enkele kleinere gebieden en plaatsen met dit onderwerp. Verder zijn er veel streken waarop klederdrachten staan afgebeeld. Vanaf circa 1900 hebben fotografen het dagelijks leven van simpele Brabantse mensen gefotografeerd. Overigens moet men bedenken dat de foto’s vaak geënsceneerd zijn. De fotograaf en de drukker wisten goed wat de mensen mooi vonden en wat goed verkocht. Men liet de mensen bepaalde handelingen verrichten en de boerinnen bij hun werkzaamheden de goede poffer opzetten. Wat normaal niet het geval was. Toch zijn het zonder uitzondering documenten van grote historische waarde.

De meeste prentbriefkaarten zijn uitgegeven onder de serietitel Brabants Dorpsleven, maar veel andere variaties komen voor: zoals Landleven, Brabantse type, Brabantse klederdracht of gewoon Noord-Brabant. Op deze kaarten wordt het Brabantse karakter van leven en werken afgebeeld. Deze folkloristische serie omvat afbeeldingen van het Brabantse leven globaal genomen tussen 1900 en 1960. Het totale aantal voorkomende verschillende kaarten, soms met dezelfde afbeelding, wordt geschat tussen de 1800 en 2000 stuks.

Schitterende afbeeldingen tonen ons het leven en werken van onze Brabantse voorouders. Een probleem wordt gevormd door de moeilijkheid alle gegevens te achterhalen van wat afgebeeld is. Waar is de foto genomen en door wie, wanneer precies, als er personen zijn afgebeeld: wie staan er op de foto? Zou het mogelijk zijn om met vereende krachten deze gegevens zo compleet mogelijk te maken en voor elke geïnteresseerde toegankelijk te maken?

Eerbetoon aan Jan Aerts


Jan Aerts, Heeze, (1930 – 2009) heeft met zijn verzameling prentbriefkaarten van ‘Brabants Dorpsleven’ het fundament gelegd voor de bijgevoegde inventarisatie. Hij heeft deze kaarten jarenlang verzameld, ze gecatalogiseerd en geprobeerd te weten te komen waar de foto’s gemaakt zijn en wie er staan afgebeeld. Helaas heeft hij zijn levenswerk niet af kunnen maken. Wij prijzen ons gelukkig dat we gebruik kunnen maken van zijn uitgebreide verzameling en van zijn aantekeningen.

 

    Jan Aerts, Heeze, 1930 - 2009.

Contact