Prentbriefkaarten

De sortering (zie kolom)
De ordening is op basis van de vermelding op de prentbriefkaart zelf. Die vermelding is echter niet altijd de uitgever, maar kan ook de drukker zijn en soms zelfs de fotograaf. Ook de winkelier die de kaarten in verkoop had, vormt soms het uitgangspunt.
Speciale categorieen zijn opgenomen, zoals onbekende uitgevers, getekende en geschilderde kaarten en losse kaarten die niet in een serie zijn te plaatsen. De kaarten zijn zo veel mogelijk op alfabet gesorteerd. Bij sommige afkortingen is de eerste letter van toepassing. De onderstreepte koptekst van elke serie is de werkelijke vermelding zoals die op de kaart voorkomt.
Dikwijls worden afbeeldingen later opnieuw gebruikt en herdrukt. In zo'n serie kunnen soms wel nieuwe afbeeldingen worden opgenomen. De foto wordt soms vele malen gebruikt, ook door andere drukkers en/of uitgevers.

Indeling

De kaarten hebben een serietitel: b.v. Brabants Dorpsleven, Brabantse klederdracht e.d. Dit is een titel die op elke kaart van de serie terugkomt. Daarnaast hebben vele kaarten ook nog een beeldtitel, b.v. ‘Bij de put’, ‘Op het land’, ‘Buurpraatje’, etc. Dus een titel die alleen op de betreffende kaart voorkomt en een korte omschrijving geeft van de afbeelding.

In tegenstelling met dorpsgezichten is van deze ansichtkaarten meestal niet bekend waar de opname gemaakt is. Het ‘wie-wat-waar-wanneer’ van deze kaarten is alleen bekend als men de personen of de situatie toevallig kent. Het registreren van deze gegevens is een flink karwei, temeer omdat veel afbeeldingen gemaakt zijn in een bepaalde streek of dorp. 

Betekenis van gebruikte afkortingen:

3 = nummering zoals op de kaart

(3) = geen nummering op de kaart: eigen nummering in willekeurige volgorde.

bz = beeldzijde van de kaart

az = adreszijde van de kaart

lo = linksonder
lb = linksboven
ro = rechtsonder
rb = rechtsboven
pz = postzegel
op = onder postzegel
onged = ongedeelde adreszijde

dlstr = deelstreep adreszijde

 

Verzoek om medewerking

Wij willen graag het overzicht van kaarten van Brabants Dorpsleven compleet maken. Wij vragen om inlichtingen en aanvullingen om zo volledig mogelijk te kunnen catalogiseren.

Bij voorbeeld:

* Ontbreken er kaarten bij de aangegeven uitgevers? Sommige series zijn doorgenummerd, maar bestaan de opengelaten plaatsen? Zo proberen we bij benadering te weten te komen hoeveel kaarten van dit onderwerp in totaal zijn uitgegeven.

* Waar zijn de kaarten gemaakt? Wie kent de plaats, het dorp of stad, de situatie?

* Als er personen op staan, wie weet wie dat zijn?
* Wanneer is de foto gemaakt, wanneer is de kaart uitgegeven?
* Zijn er bijzonderheden te vermelden van wat er is afgebeeld?

* Elke aanvulling op hiaten in ons bestand is welkom.
Om een reactie te plaatsen, ga dan naar de knop 'reactie', hartelijk dank.