Boon, Amsterdam

Nicolaas Jan Boon ( 1862) was uitgever in Amsterdam. Hij heeft zeer veel prentbriefkaarten uitgegeven, vooral op topografisch gebied. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel IIA, periode 1900-1918, VDP 1989).

Uitg. N.J. Boon, Amst. – 27

(1) Brabantsche vrachtrijder (Ossenkar geladen met klompen, waarop  voerman). Op bz: Uitg. N.J. Boon, Amst. – 27, onged. az: ongebruikt. Lichtdruk in zw/w.

(2) Idem. Ingekleurd exemplaar, met poststempel 1903