Coppens, Eindhoven

1. Foto M. Coppens Brabant-Serie K 1392

Serie I


No. 1   Scheper met kudde
No. 2   De Oude Toren
No. 3   Achter de boerderij
No. 4   Wintergezicht
No. 5   Onder de bloeiende boomen
No. 6   Een Brabants ven


Serie II


No. 7   In den bloeitijd
No. 8   Buurpraatje
No. 9   Oude vrouw aan het Spinnewiel
No. 10 Het haren (scherpen) der zeis
No. 11 Wachten op het middagmaal
No. 12 Rust in het middaguur


No. 7 In den bloeitijd Met op bz tekst: Groeten uit Kootwijk


N.B.

N.B.

Deze kaarten zijn uitgegeven in twee boekjes met perforatierand en banderol, op dun karton. Het merendeel van de opnamen zijn gemaakt in Lieshout e.o., de geboorteplaats van Martien Coppens. Waarschijnlijk omstreeks 1950 uitgegeven. De serie is ook uitgegeven op iets dikker karton en met een vernislaagje, maar zonder vermelding van de fotograaf en zonder K-nummer, dus waarschijnlijk eerder.

No 1 Oude vrouw aan het Spinnewiel
No 2 Wintergezicht
No 3
No 4 Een Brabantsch ven
No 5 In den bloeitijd
No 6
No 7
No 8
No 9 Het haren (scherpen) der zeis
No 10 Rust in het middaguur
No 11
No 12 Wachten op het middagmaal


2. Anjerfondsserie

Serie van 150 grootformaat ansichtkaarten van fotograaf Martien Coppens met zeer veel beelden van het Brabants Dorpsleven.