LRV, Zwolle

Deze steendrukkerij werd in 1888 in Zwolle gevestigd. De oprichter was A. Voorhoeve, zijn medevennoot was H. La Rivière. Behalve prentbriefkaarten werden velerlei drukwerken uitgegeven. Vanaf 1921 werd de zaak alleen voortgezet door A. Voorhoeve. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel IIA, periode 1900-1918, VDP 1989).

L.R.V. (in cirkel) La Rivière en Voorhoeve, Zwolle (1917)

Serietitel:                      Noord-Brabantsch Dorpsleven
Beeldtitels:                   Ja
Drukkersmerk:             ”L.R.V.” in cirkel
Code / nummer:           Volgnummer lo op az
Kleur / tint:                  Zwart/wit

Jaartal / datum:            1917 of eerder


No. 1.              Noord-Brabant                                   Naar de markt
No. 2.              Noord-Brabantsch dorpsleven           Bij de waterput
No. 3.              Noord-Brabantsch dorpsleven          Trekossen
No. 4.              Noord-Brabant                                   Een rustig ogenblik
No. 5.              Noord-Brabant                                   Aan ’t hakselsnijden
No. 6.              Noord-Brabantsche                            Huifkar
No. 6.              Noord-Brabant                                   In den potstal
No. 7.              Noord-Brabant                                   In ’t hooiveld
No. 8.              Noord-Brabantsche                            Kalverkooplui
No. 9.              Noord-Brabant                                   Namiddag op de boerderij
No. 10.            Noord-Brabant                                   Twee vriendinnen
No. 11.            Noord-Brabant                                   Huiselijk tafereeltje
No. 12.            Noord-Brabant                                   Heidehutje


N.B.

Onderstaande kaarten sluiten goed aan bij deze serie.

No. 11228       Aan de put (zonder serietitel)
No. 11063       Aan 't aardappelschillen (geen serietitel)
No. 11064       Bij de Haard (zonder serietitel)
No. 11067       Aan ’t hakselsnijden (zonder serietitel)
No. 11068       Naar de markt
No. 11070       Afb: Potstal met drie koeien (zonder titel)
No. 11071       Bij de Put
No. 11072       Aan de wasch (zonder serietitel)

85 / 422           Naar de markt (Op onderrand), bruin met rand.
No. 4086         Houtsprokkelen (Op smalle kleine ondermarge), kl, randloos.
No. 4191         Hooioogst (Op smalle kleine ondermarge), kl, randloos.