Meulengraaf - de Wert, Best

Meulengraaf-de Wert, Hoofdstraat 22, Best

Titel: Brabants interieur (zwart/wit, randloos, kartelrand, glans)

Vier identieke kaarten met vier verschillende datumaanduiding: 467, 1064, 166, 470.

* Best. Brabants interieur, zw/glans/randloos, 4763 (op), jaar 1064, interieur met knopstoelen, wieg, kabinet, klok.