NRM

De Nederlandse Rotogravure Maatschappij was een drukkerij in Leiden.

(1) Bergen op Zoom Bergen op Zoomsche Schapenwagen
(2) Schapen aan de Schelde n/b Bergen op Zoom
(3) Geen beeldtitel: Vrouw handwerkt aan tafel voor bedstee (NRM onder deelstreep, Ned. Photogravure-Serie No. 417, JWJ U linksonder)
(4) Geen beeldtitel: Boerderij  aan zandpad. (NRM onder deelstreep, J.W. Jansen’s Uitg.-Mij Utrecht, Ned. Photogravure Serie No. 153 (monogram az linksonder) (Bruin met rand)