Onbekende uitgever en afkortingen

Op de volgende series staat geen herkomst vermeld, soms is die wel duidelijk.

1. Dubbel genummerde serie zonder uitgever * (1924) (Waarschijnlijk Roukes, gezien het lettertype).

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Geen (eigen omschrijving)

Drukkersmerk:             Geen

Code / nummer:           2-cijferig volgnummer in deelstreep en

                                    4-cijferig volgnummer rechtsonder op az.

Kleur/tint                     Bruin (enkele ex. in kleur)

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1924

Kenmerken:                 Dubbele nummering en ontbreken uitgever

Fotograaf:                    Niet bekend


83        9145    Boerin met korf en paraplu (kleur)
84        9146    Boer met karnton
85        9147    Vrouw aan spinnewiel
86        9148    Oude boerin met gazen muts en gevouwen handen
87        9149    Twee boerinnen bij put (Enschot) (kleur)
88        9150    Aardappelen schillende boerin
89        9151    Z.T. (Oude boer met pijp, kleur)
90        9152    Jonge boerin met kind, sokken stoppen
91        9153
92        9154    Twee oude boerderijen, boerin met kind bij put (Loon op Zand) (kleur)
93        9155    Boer haart zeis, vrouw aan wastobbe, geit
94        9156    Vrouw met naaiwerk (Dongen)
95        9157    Boerin in halve deur en boer met kruiwagen (Dongen)
96        9158    Boerin met melkkannen achter boerderij (Dongen)
97        9159    Oud boerderijtje met bewoners (Drunen?) (kleur)
98        9160    Boer op erdkar in gesprek met boer op land
99        9161    Moeder en kind; biezen vlechten
100      9162    Klompenmakers in werkplaats (kleur)
101      9163    Boer en boerin aan tafel; koffiedrinken (kleur)
102      9164    Schoenlapper en vrouw bij plattebuiskachel (kleur)

* Een aantal van deze kaarten zijn eerder al uitgebracht door Roukes & Erhart, Baarn. Wellicht deze allemaal?


2. Serie zonder uitgever, drukker en nummers (1924)

Serietitel:                      Noord-Brabant
Beeldtitels:                   Ja
Drukkersmerk:            Geen
Code / nummer:           Geen
Kleur / tint:                  Bruin
Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1921
Kenmerken:                 Ontbreken gedrukte gegevens
Fotograaf:                    Niet bekend.


(1) Moederweelde
(2) De kippen worden gevoerd **
(3) Druk aan den arbeid
(4) Water putten (een boerin)
(5) Een breiuurtje
(6) Terug van de stad
(7) ’t Vlijtige volk
(8) Afb: Boerin in zondagse dracht bij de kippen
(9) Een lekker kopje koffie
(10) Aan de put (Boxtel)
(11) Aan het hooien
(12) De mandemaker
(14) Het karnen
(15) De Dorpskruidenier
(16) Toebereidselen voor het middagmaal
(17) Afb: Boerin met poffer en korf en boerin in werkdracht
(18) Jan de Lapper (boerin in deur, gemonteerd)
(19) Aan de wasch
(20) Moeder gaat de geit melken
(21) Met den kruiwagen van het land
(22) Afb: Meisje en hond achter boerderij
(23) Schoonmaak in de stal
(24) Vlijt en zindelijkheid
(25) Een buurpraatje
(26) Waterputten (drie boerinnen)
(27) Binnenhuisje


3. Kaarten, vermoedelijk van dezelfde uitgever als hierboven? (1918) P.M.v. E. Nijmegen en ‘Ph. V.’ onder deelstreep


Let op! Indeling “Briefkaart”, genummerd.          

No. 1   Twee boerinnen op Bossche markt
No. 1   Vrouw schuurt melkbussen  
No. 3   Vrouw aan de wastobbe
No. 4   Vrouw breit, achter huis aan put
No. 5   Man met huifkar zonder huif, vrouw aan deur
No. 6  Man met kruiwagen, vrouw met melkbus in kuip bij put
No. 7   Vrouw gaat in schuurtje geit melken
No. 9   Boerin met geit
No. 12 Vrouw bij spoorwegovergang
(13) Montage van 5 verschillende afbeeldingen, drie in cirkel
(14) Op de markt, vrouwen zitten, manden, achter man met fiets
(15) Dubbele kaart met 2 versch. afbeeldingen: zie onder


  Een aantal van deze kaarten zijn eerder uitgegeven door SSB en LSB.

4. Uitg. Jos. Nuss & Co, Haarlem

Deze serie vermeld geen uitgever, maar het tulp-embleem verwijst naar de uitgever Jos. Nuss & Co, Haarlem. Zie ook bij deze uitgever.

Serietitel:                      Groeten uit het Zuiden

Beeldtitels:                   Geen

Drukkersmerk:             Tulp in ruit (Jos. Nuss & Co, Haarlem.)

Code / nummer:           Geen

Kleur / tint:                  Kleur (rasterdruk met vernis)

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1907

Kenmerken:                 Typische “Tulpkaarten”met vernis of laminaat

Fotograaf:                    Niet bekend


(1) Sacramentsprocessie, begin van de stoet (Boxmeer)

(2) Sacramentsprocessie, baldakijn met Allerheiligste

(3) Sacramentsprocessie, ereboog met “God, zegen ons”(Boekel)

(4) Sacramentsprocessie, vooraan 2 vaantjes met “Jezus”(Gemert)

(5) Processie bij sacramentsaltaar

(6) Het laden van “tussen”, een soort heiturf.


5. Bruin/rooddruk adreszijde (zonder uitgever) (1911) Zie ook Jos. Nuss, Haarlem

 Serietitel:                      Noord-Brabant

Beeldtitels:                   Geen (eigen omschrijving)

Drukkersmerk:             Geen (mogelijk Jos. Nuss, Haarlem)

Code / nummer:           Volgnummer in bruin/rood op az.

Kleur / tint:                  Kleur met vernislaag

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1911

Kenmerken:                 Geen uitgever en bruin/rode nummers op az.

Fotograaf:                    Aantal opnamen van W.N. Beukema    

 

96        Aardappelen schillende boerin bij schouw (Heeze?)

97        Klompenmaker (Asten)

112      Drie oudste kinderen van A.M. Berkers

120      Kleermaker Linden en zijn vrouw aan tafel (Asten)

122      Negen meisjes op een rij

132      Bet van Berlo en P. van den Berg (Lieshout, Dorpsstraat)

135      Kleermaker Linden op tafel (Asten)

137      Rij boerinnen op station in Den Bosch, vrouwen uit Vlijmen

143      Vrouw met reistas en doos

144      Vrouw Linden aan plattebuiskachel (Asten)

148      Twee boerinnen met marktkorf op station (Den Bosch) Vlijmense vrouwen

151      Boerin in hondekar

158      Cijntje van den Eerenbeemd aan spinnenwiel (Asten)

164      Boerengezin bij put *

 

* Ook een met KORFF’s CACAO Amsterdam (reclame)    


6. Rooddruk adreszijde (zonder uitgever) (1914)

Zie ook Jos. Nuss, Haarlem

 

Serietitel:                      Noord-Brabant

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:            Type “Tulpkaarten”

Code / nummer:           Volgnummer in rood op rode druk adreszijde

Kleur / tint:                  Kleur met vernislaag

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1914

Kenmerken:                 Rooddruk en lettertype cursief op bz, gladde vernislaag

Fotograaf:                    Niet bekend


No. 23 Boerenhuishouden (zwarte letters bz)

No. 24 Noord Brabantsche Kinderen

No. 25 Op Reis (tram remise in Drunen) (Bob, Frans, Gonda, Rieka, Rinus??, Fam. V. Bommel??)

No. 26 Marktgezicht ( Waalwijk)

No. 27 Boeren Familie voor de noen

No. 28 Melkmeisje

No. 29 Naar de Markt geweest (witte letters bz)

No. 30 Hondenwagen

No. 31 Marktdag (Den Bosch)

No. 32 Buurpraatje  


7. Groendruk adreszijde (zonder uitgever) met tulp

Zie ook Jos. Nuss, Haarlem


  (1)       In bruin: De St. Janskerk ’s HERTOGENBOSCH Kapel der Zoete Lieve Vrouwe.

  (2)       De Spinster


8. Zonder vermelding van uitgever. Zelfde lettertype en afbeeldingen:

Zie bij Jos. M.H. Nuss-Eemnes (1949)

Serietitel:                      Variabel

Beeldtitels:                   Meestal

Drukkersmerk:             Geen

Code / nummer:           Geen

Kleur / tint:                  Fletse pastelkleuren

Jaartal / datum:            Vermoedelijk uitgegeven in 1949/1950

Kenmerken:                 Uitgever

Fotograaf:                    Niet bekend


(1)       De schaapherder trekt uit. Brabant (Boekel)

(2)       Brabants dorpsleven (Boer en boerin aan de maaltijd)

(3)       Brabantse Boerenvrouw (boerin met poffer voor muur)

(4)       De klompenmaker en zijn vrouw. Brabant (Lieshout)

(5)       Brabants Dorpsleven (Heeze, Trien, aardappelen schillen)

(6)       Brabants Dorpsleven (Vrouw met kerkboek, Boekel)

(7)       Brabants dorpsleven (Trien met spanzaag, Heeze)

(8)       Aan de koffie in Brabant

(9)       Brabant – Brabantse vrouw (Boekel)

(10)     De Vrolijke Brabander (Borkel en Schaft)

(11)     Brabant – Naar de markt

(12)     Brabant – Bij de Pomp

(13)     Door Brabants dreven (Lieshout)

(14)     Brabants Dorpsleven (Boer bij boerin in stalraam)

(15)     Brabants dorpsleven (Boerin met kruiwagen)

(16)     Brabants Dorpsleven (Drie vrouwen pratend bij de put)

(17)     Brabants dorpsleven (Lieshout, ploeg met tweespan, paard met kar daartachter)

(18)     Brabant – Bij de put

(19)     Brabant – Aan ’t Spinnewiel (Zundert?)

(20)     Een oud-Brabantse Watermolen (Nederwetten)

(21)     Ik heb mijn wagen volgeladen. In Brabant (Lieshout)
(22)     Brabant – Aan ’t Spinnewiel9. Dezelfde kaarten als “R.E.B.” (zie aldaar)

(1)       Koffieuurtje (Boxtel)

(2)       Huiselijk tafereel

(3)       Terug van de markt (Den Dungen)

(4)       Oost-West – Thuis best

(5)       Aan de put

(6)       Kannen schuren (Boxtel)

(7)       Op Bezoek (Boxtel)

(8)       Brabantsch binnenhuis (Mierlo)

(9)       Aan het karnen

(10)     Buurpraatje

(11)     Terug van ’t melken (Den Dungen)

(12)     Buurpraatje, origineele 17e eeuwsche boerenwoning


10. Losse kaarten zonder uitgever:


* Brabantsche kleeding Vught (zonder uitgever, nr: 10 62127)

* Brabant Ploegen (twee boeren met twee ossen voor eg, zonder gegevens)

* Hutje op de heide. Noord Brabant (boerengezin achter boerderij). Onged. az voor 1905. (Letters op rand rechts in cursief)

* Idem, Gedeelte az, stempel 1907, met letters staand op rechterrand

* 70e verjaardag van Pastoor Roes te Deurne met kerkmeesters en hun echtgenoten 1934 (vrouwen in Brabantse dracht).


11. Afkortingen

Voor de kaarten zie bij de betreffende uitgever:


B.M.S.-R is B.M. Spanjersberg, Rotterdam

Sparo idem

W.S.B. is Weenenk & Snel Baarn

R.A. en R.U. met embleem Rembrandtkop is uitgeverij Rembrandt

D.T.C., L. is Dr. Trenkler Co, Leipzig

Voor Tulp-embleem, zie bij Nuss