Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

In 1921 werd te Utrecht door J. Bollegraf en E. Sanders de Uitgeversmaatschappij ‘Rembrandt’ opgericht. Het uitgeversbedrijf handelde in boeken, prentbriefkaarten en andere drukwerken. Na de bevrijding werd het bedrijf in Amsterdam voortgezet door de dochter van Bollegraf. In de jaren zeventig werd dit bedrijf geliquideerd. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel III-A, 1919-1945, VDP 1990).


Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

1. N.V. Uitg. Mij, "Rembrandt" Utrecht 1935  

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja.

Drukkersmerk:             Monogram RU, lo op az.

Code / nummer:           Volgnummer achter uitg. naam in deelstreep

Kleur / tint:                  Chamois, enkele in kleur, az bruin of zwart

Jaartal / datum:            Oudste datum 1935

Kenmerken:                 Monogram, kleur en kartelrand, linkshellend schrift op onderrand in zwart.

Fotograaf:                    Enkele opnamen van Jaap Doeser herkend

No. 1   Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de! (az br)

            Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de! (az br) (geen nummer noch dlstrp)

No. 2   Hedde ’t bakske kloar Mieke? (az br)

No. 3   Tis zoo twoalf uur. (Heeze) (az br)

No. 4   Aerpels schelle (Erp) (az br)

No. 5   Nog ‘n emmerke putte veur de was. (az br) (tekst hor)

No. 5   Nog ‘n emmerke putte veur de was. (az br) (tekst onder elkaar)

No. 6   De pan op toafel (Erp) (az zw)

No. 6   De pan op toafel (Erp) (az br)

No. 7   Mit den bessem ist gaauw gebeurd. (Haaren) (az br)

No. 8   ‘n Goei bakske koffie (Haaren) (az br)

No. 8  ‘n Goei bakske koffie (Haaren) (az zw, licht gekleurd)

No. 9   Leemen schouw in een 300-jarige Brabantse boerderij (Heeze) (az br)

No. 9  Moeders kiekt ok naor het gezellig kaortspeule (az zw)

No. 10 Deur ete kindere en na’at school. (Spoordonk, familie Nol Verdonk) (az br)

No. 10 Deur ete kindere en na’at school. (Spoordonk, familie Nol Verdonk) (az zw)

No. 11 Nog effekes geduld en de pap is zoo klaor (az zw)

No. 11 Aan den arbeid.

No. 12 Zoo as ze thuis smaakt, Smaakt ze nerregens. (Haaren) (az zw)

No. 13 Ik gao noar de mart. (az zw)

No. 14 ‘t woater mot aon de kook. (az br)

No. 15 Klik moar in, Nilleske (Udenhout) (az br)

No. 16 Hedde wat veur me Joan? (Spoordonk, thans aan de Bremsteeg, in de deur Beth van Rooij met meisje Gerarda Nouwens, naast de kar moeder Nouwens en op de kar bakker Piet den Ouden of kruidenier Machielsen) (az br)

No. 17 Is gaauw ’n emmerke putte (az br)

No. 18 Spek oan ‘t bakken veur vanmiddag. (Erp) (az zw)

No. 18 Spek oan ‘t bakken veur vanmiddag. (Erp) (az br)

No. 19 De leste pan is schoon en het werk an kant. (Oisterwijk) (az br)

No. 20 Moej-jeg komt ze met der kruiwaogel thuis. (Oisterwijk (az br)Rembrandt, Utrecht / Amsterdam


2. Copyright N.V. Uitg. Mij. Rembrandt, Utrecht (1939)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven.

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:             Geen

Code / nummer:           Volgnummer rechts naast tekst in deelstreep

Kleur / tint:                  Gebroken wit, mat

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1939

Kenmerken:                 Kleur karton en cursieve titels op onderrand bz

Fotograaf:                    Enkele opnamen van Jaap Doeser bekend


No. 1   Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de.

No. 2   Int. Oude boerderij met draaiboom. Krentemik bakken (Heeze)

No. 3   Tis zoo twoalf uur. (Heeze)

No. 4   Aerpels schelle (Erp)

No. 5   Nog ‘n emmerke putte veur de was.

No. 6   De Pan op toafel (Erp)

No. 7   Mit den bessem ist gaauw gebeurd. (Haaren)

No. 8   ‘n goei bakske koffie (Haaren)

No. 9   Moeders kiekt ok naor het gezelig kortspeule

No. 10 Deur ete kindere en na’at school. (Spoordonk, familie Verdonk)
No. 10 Deur ete kindere en na’t school. (Spoordonk, familie Verdonk)
No. 11 Nog effekens geduld en de pap is klaor. (Helvoirt)

No. 12 Zoo as ze thuis smaakt, Smaakt ze nergens. (Haaren)

No. 13 Ik gao noar de mart.

No. 14 ‘t woater mot aon de kook.

No. 15 Klik moar in, Nilleske (Udenhout)

No. 16 Hedde wat veur me Joan? (Spoordonk)

No. 17 Aan den arbeid.

No. 18 Spek oan ‘t bakken veur vanmiddag. (Erp)

No. 19 De leste pan is schoon en het werk an kant. (Oisterwijk)

No. 20 Moeijeg komt ze met der kruiwaogel thuis. (Oisterwijk)
Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

3. Copyright N.V. Uitg. Mij ‘Rembrandt’, Utrecht (1940)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:            Geen

Code / nummer:           Volgnummer achter tekst in deelstreep

Kleur / tint:                  zwart/wit met vernislaagje

Jaartal / datum:            Poststempel vanaf 1940

Kenmerken:                 Reliefrand, moet van plaatindruk zijn, brede marge en kartelrand

Fotograaf:                    Enkele opnamen van Jaap Doeser


No. 51Moeders kiekt ok naor het gezellig kaortspeule. (Helvoirt)

No. 52Nog effekes geduld en de pap is klaor. (Helvoirt)

No. 53 De leste pan is schoon en het werk an kant (Oisterwijk)

No. 54 Moeijeg komt ze met der kruiwaogel thuis. (Oisterwijk)

No. 55 Mit den bessem ist gaauw gebeurd. (Haaren)

No. 56 Nog ‘n emmerke putte veur de was.

No. 57 Hedde wat veur me Joan? (Spoordonk)

No. 58 Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de

No. 59 Klik moar in, Nilleske (Udenhout)

No. 60 Tis zoo twaalf uur. (Heeze)

No. 61De pan op toafel. (Erp)

No. 62Deur ete kindere en na’at school. (Spoordonk, familie Nol Verdonk)

No. 63 Aerpels schelle. (Erp)

No. 64 Spek oan ‘t bakke veur vanmiddag. (Erp)

No. 65‘s goei bakske koffie. (Haaren)

No. 66 Veurloopers van de schutterij. (Lieshout, St.-Servatiusgilde)

No. 67 Nao ‘t schuttersfeest ‘n lekker maoltje (Deurne)

No. 68 Tamboer van de oude garde der schutterij. (Lieshout, Hannes Dekkers)

No. 69 Brabantsche klederdracht (3 portretten met mutsen)

No. 70 Brabantsche klederdracht (3 portretten met mutsen)


  • Kaart no 57 komt ook voor zonder vermelding uitgever Rembrandt en met een gladde rand. Als deelstreep: Uitg. Bergensche Kunsthandel, Bergen NH, onder deelstreep: Wesly 13, stempel 1954.


Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

4. Uitg. "Rembrandt" – Amsterdam (1946)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja, op adreszijde

Drukkersmerk:            Geen

Code / nummer:           Ongenummerde serie

Kleur / tint:                  Geel/bruin

Jaartal / datum:            1946

Kenmerken:                 Slecht karton, beeldtitel op az, ongenummerd, hellende blokletters

Fotograaf:                    Niet bekend

(1) Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de

(2) Hedde ’t bakske klaor Mieke?

(3) Nog effekes geduld en de pap is klaor (Helvoirt)

(4) Ik gao naor de mart

(5) Klik moar in, Nilleske (Udenhout)

(6) Is gauw ’n emmerke putte

(7) Moeders kiekt ok naor het gezellig kaortspeule (Helvoirt)

(8) De leste pan is schoon en het werk an kant (Oisterwijk)

(9) Moei-jeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk)

(10) Hedde wa veur me, Joan? (Spoordonk)Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

5. Uitg. "Rembrandt" – Amsterdam -  (1947)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja, op adreszijde

Drukkersmerk:            Geen

Code / nummer:           Volgnummer boven tekst naast deelstreep

Kleur / tint:                  Geel/bruin

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1947

Kenmerken:                 Slecht karton, volgnummer en ‘Nederl. Fabrikaat’ in kader voor postzegel, hellend lopend schrift

Fotograaf:                    Enkele opnamen van Jaap Doeser.

No. 1   Klik moar in, Nilleske (Udenhout)

No. 2   Hedde wat veur me Joan? (Spoordonk)

No. 3   Hedde ’t bakske klaor Mieke?

No. 4  Spek oan ‘t bakke veur vanmiddag

No. 5 ‘n Goei bakske koffie (Haaren)

No. 6   De pan op toafel

No. 7   Deur ete kindere en na’at school (Spoordonk, familie Nol Verdonk)

No. 8   Ik gao naor de mart

No. 9   Nog effekes geduld en de pap is klaor (Helvoirt)

No. 10 De leste pan is schoon en het werk an kant

No. 11 Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de

No. 12 Moei-jeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk)

No. 13 Moeders kiekt ok naor het gezelig kaortspeule

No. 14 Tis zoo twoalf uur (Heeze)

No. 15 Is gauw ’n emmerke putteRembrandt, Utrecht / Amsterdam

6. Uitgeversmij. Rembrandt Amsterdam (1948)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja, op adreszijde

Drukkersmerk:             Geen

Code / nummer:            Ongenummerd

Kleur / tint:                   Crème

Jaartal / datum:             Oudste stempel 1948

Kenmerken:                  Lettertype kleine blokletters, naam uitgever en kartonsoort, beeldtitel op rand

Fotograaf:                     Niet bekend

 

(1) Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de

(2) Hedde ’t bakske klaor Mieke? *

(3) Moeders kiekt ok naor het gezellig kaortspeule (Helvoirt)

(4) Ik gao naor de mart *

(5) Klik moar in, Nilleske (Udenhout) *

(6) Hedde wat veur me Joan? * (Spoordonk)

(7) Is gauw ’n emmerke putte *

(8) De leste pan is schoon en het werk an kant (Oisterwijk)

(9) Moei-jeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk) *

(10) Nog effekes geduld en de pap is klaor

 

* Enkele met opdruk van dorpen, waaronder: Groeten uit Kaatsheuvel, Oirschot, Rijen, Ulvenhout, Weebosch, Groeten uit Spoordonk Oirschot, Groeten uit Berlicum, Groeten uit Den Dungen.


7. Uitgeversmij. Rembrandt Amsterdam (1948)

Serietitel: Brabants Dorpsleven
Beeldtitels: Ja, op adreszijde
Drukkersmerk: Geen
Code / nummer: Ongenummerd
Kleur / tint: Zwart/wit
Jaartal / datum: Oudste stempel 1948
Kenmerken: Lettertype kleine blokletters, naam uitgever en kartonsoort wit, serietitel op rand, beeldtitel op az lb.
Kaarten met extra brede rand rechts, hebben dus een heel ander formaat in de lengte: 15.2 cm.

Tot nu toe drie kaarten bekend:

(1) Hedde ’t bakske klaor Mieke?
(2) Moei-jeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk)
(3) Klik moar in, Nilleske (Udenhout)

Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

8. Uitg.: ‘Rembrandt’ - Amsterdam (1949)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven (tekst op rand)

Beeldtitels:                   Ja, op de adreszijde

Drukkersmerk:             Geen

Code / nummer:           Ongenummerd

Kleur / tint:                  Chamoiskleur, met vernis

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1949

Kenmerken:                 Tekst in deelstreep en vernis
Fotograaf:                    Niet bekend


(1) Hedde ’t bakske klaor, Mieke?

(2) Is gaauw ’n emmerke putte

(3) Buurpraotje. Is da waor, Jaon. Wel, wel, wa zeg de.

(4) Klik maor in, Nilleske (Udenhout)

(5) Nog effekes geduld en de pap is klaor

(6) Moeders kiekt ok naor het gezellig kaortspeule

(7) Moeijeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk)

(8) Hedde wa veur me Jaon? (Spoordonk)

(9) De leste pan is schoon en het werk an kant

(10) Ik gao naor de mart *

* Groeten uit Wagenberg

Ook met Groeten uit Berlicum, Groeten uit Den Dungen.


Rembrandt, Utrecht / Amsterdam


9. Uitgeversmerk onder deelstreep (portret Rembrandt en ‘RA’) (1950)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven (in afbeelding)

Beeldtitels:                   Ja, op adreszijde

Drukkersmerk:            Portret Rembrandt en RA

Code / nummer:           Ongenummerd

Kleur / tint:                  Chamois met vernis

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1950

Kenmerken:                 Uitgeversmerk, vernis.

Fotograaf:                    Niet bekend


(1) Buurproatje. Is da woar Joan? Wel wel, wa zeg de *

(2) Hedde ’t bakske klaor Mieke?

(3) Moeders kiekt ok naor het gezelig kaortspeule (Helvoirt)

(4) Nog effekes geduld en de pap is klaor (Helvoirt)

(5) Klik moar in, Nilleske (Udenhout)*

(6) Hedde wat veur me Joan? (Spoordonk)

(7) Is gauw ’n emmerke putte

(8) De leste pan is schoon en het werk an kant (Oisterwijk) *

(9) Moeijeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk) **

(10) Ik gao Naor de mart *

 

* Ook met opdruk: Groeten uit Moergestel, Groeten uit Schijndel, Groeten uit Oirschot, Groeten uit Diessen. Groeten uit Handel.

** Op az groeten uit Overloon “Het tweede Caen”Rembrandt, Utrecht / Amsterdam


10. Uitg. ‘Rembrandt’ Amsterdam (1954)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven (op afbeelding)

Beeldtitels:                   Ja, op de adreszijde

Drukkersmerk:            Geen

Code / nummer:           Ongenummerd

Kleur / tint:                  zwart/wit, met vernis

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1954

Kenmerken:                 Tekst in deelstreep en vernis

Fotograaf:                    Niet bekend


(1) Buurpraotje. Is da waor, Jaon. Wel, wel, wa zeg de. */***

(2) Klik maor in, Nilleske (Udenhout)

(3) Hedde wa veur me Jaon? (Spoordonk)

(4) Is gaauw ’n emmerke putte

(5) De leste pan is schoon en het werk an kant (Oisterwijk)

(6) Moeijeg komt ze met der kruiwaogel thuis (Oisterwijk) **

(7) Ik gao naor de mart

(8) Hedde ’t bakske klaor, Mieke?

(9) Nog effekes geduld en de pap is klaor

 

* Op adreszijde opdruk: Groeten uit Diessen
** Op bz rechtsboven: Groeten uit Oirschot
*** Op bz li bo: Groeten uit Oirschot

 


Rembrandt, Utrecht / Amsterdam

11. Uitgave: ‘Rembrandt’  - Amsterdam 1959

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven (Op az)

Beeldtitels:                   Geen, eigen omschrijving

Drukkersmerk:             Uitgeversmerk onder deelstreep

Code / nummer:           Ongenummerd

Kleur / tint:                  zwart/wit, matglanzend

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1959

Kenmerken:                 Volle beeldzijde en serietitel op adreszijde

Fotograaf:                    Niet bekend


(1) Tamboer van schuttersgilde (Hannes Dekkers uit Lieshout) ***

(2) Gildebroeders aan maaltijd (Deurne)

(3) Boerin bij vierkante houten put ****

(4) Boerin met poffer (Bavel)

(5) Boerin met poffer (Nuland)

(6) Boerin met poffer (Neerkant) **

(7) Soep eten. Boerenechtpaar (Haaren)

(8) Boer in houten zetel bij haardvuur (Erp?) *

(9) Boerin met poffer, ‘pelderien’ en marktkorf (komt ook voor met tekst op az: Groeten uit Ulvenhout)

(10) Boerin, aardappelen schillen voor bedstee

*Op az GROETEN UIT ULVENHOUT

** Op az Groeten uit Moergestel

*** Op az Groeten uit Moergestel

**** Op az Groeten uit Moergestel