Roosmalen van, Veghel

Deze boekwinkel in Veghel gaf vanaf 1900 prentbriefkaarten uit.


Uitg. Gez. Van Roosmalen, Veghel (1906)

Serietitel:                      Noord-Brabantsch Dorpsleven (niet op alle kaarten)
Beeldtitels:                   Ja
Drukkersmerk:            Geen
Code / nummer:           Meestal (mogelijk tevens volgnummer ?)
Kleur / tint:                  Zwart/wit. Lichtdruk
Jaartal / datum:            Vermoedelijk jaar van uitgave 1906
Kenmerken:                 Brede witte band voor titels (niet bij alle kaarten).
                                    Op az: nummer en uitgever en “Schrijfruimte”.
Fotograaf:                    Gesigneerd (soms met jaartal 1906 of 06}
                                    “F.St.” (= Frans Stender, Veghel) 


1. Randloze kaarten

6415 - Noord-Brabantsch Dorpsleven Met de koeien naar de weide
6417 - Noord-Brabantsch Dorpsleven Na den middag op de boerderij
6419 - Noord-Brabantsch Dorpsleven Een buurpraatje
6423 - Noord-Brabantsch Dorpsleven, Boeren en boerinnen in het hooiveld
6426 - Noord-Brabantsch Dorpsleven Twee Vriendinnen


2. Kaarten met rand, horizontale kaarten rechts, vertikale kaarten onder

5785 - Noord-Brabantse huifkar
5786 - Noord-Brabantsche boerinnen op weg naar de visite (zw)
5786 - Noord-Brabantsche boerinnen op weg naar de visite (kleur)
6124 - Noord-Brabantsche Kalvermarkt
6416 - Rogge dorschers
6418 -
6420 -
6421 -
6422 - Noord-Brabantsch Dorpsleven Boerin aan den waterput
6424
6425 -
6427 - Een vertrouwelijk gesprek bij den haard
7020 - N. Brabantsche Dorpsleven. Naar de Botermarkt.


 


3. Losse kaarten van de Gez. Van Roosmalen

Ongenummerd

(1) N. Brabantsch Dorpsleven – N. Brabantsche Kinderen. az met deelstreep en: Uitg. Gez. Roosmalen, Veghel,Crèmekleurig met vernis, rechte rand.
(2) N. Brabantsch Dorpsleven – N. Brabantsche Kinderen. az met deelstreep en: Uitg. Gez. Roosmalen, Veghel, Crèmekleurig met vernis. Nu met kartelrand.
(3) N. Brabantsch Dorpsleven. Naar de Botermarkt (Veghel), op az links: Uitg. Gez. van Roosmalen, Veghel.
(4) Noord-brabantsch dorpsleven VEGHEL. Identieke kaart als nr. 6426, nu met tekstband op rand onder afbeelding. Zonder uitgever, maar gesigneerd: “F. St. 06.
(5) Noord-brabantsch dorpsleven VEGHEL. Identieke kaart als nr. 6419, nu met tekstband rechts naast afbeelding. Zonder uitgever, maar gesigneerd: “F. St. (Frans Stender)
(6)Noordbrabantsch Dorpsleven, Ossenkar met boer op erf.
(7) Marktplein - Veghel, in kleur. Uitgave Gez. Van Roosmalen, met LRV-logo.