Ruiter de, Breda

Herman de Ruiter leerde vanaf ongeveer 1900 het boekhandelvak bij de Firma Loretz in ’s-Hertogenbosch en was er tevens fotograaf. Hij kocht van de eigenaar J.R. Wagner de boekhandel, leesinrichting en leesbibliotheek v/h Fa G.G. de Voogd in Breda. In januari 1904 vertrok hij vanuit ’s-Hertogenbosch naar Breda. Hij verzorgde de uitgave van enkele boeken en probeerde met diverse series ansichtkaarten de boekhandel tot een succes te maken, maar slaagt er uiteindelijk niet in. In 1913 vertrekt hij daar met zijn vrouw. (Bron: Pierre van der Pol, ‘Brabants stads- en dorpsleven’, Alphen aan de Maas 2009).


Uitg.: Herman de Ruiter, v/h Firma G.G. de Voogt, Breda (1904)

Serietitel:                      Op de Bredasche Varkenmarkt
Beeldtitels:                   Geen (eigen omschrijving)
Drukkersmerk:            Geen
Code / nummer:           Geen
Kleur / tint:                  Kleur (autochromo-typie)
Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1904
Kenmerken:                 Uitgever en ongedeelde az
Fotograaf:                    Herman de Ruiter (?)


(1)       Bieden door handenslaan (horizontaal)
(2)       Idem, zonder aanduiding uitgever
(3)       Bieden door handenslaan (verticaal)
(4)       Zittende boer met varkentje
(5)       Idem, zonder aanduiding uitgever
(6)       Naar de Bredasche Markt (=titel)

Zelfde type kaarten over het Bredase marktleven

(1) Breda Markt voor de Boterhal
(2) Op de Bredasche Markt (vrouwen op de markt, op achtergrond kerk)
(3) Op de Bredasche Markt (vrouwen, twee handkarren, zadelmakerij)

 


Uitg. Herman de Ruiter, Breda

(1) Noord Brabantsch dorpsleven (Baronie van Breda.) Een gezellig praatje. (groepje vrouwen) (Dubbele deelstreep, bruin) (kleur)
(2) Noord Brabantsch dorpsleven (Baronie van Breda.) Haar dagelijksch werk (rood) Gesigneerd HdR. Az enkele deelstreep, groen, no 102584. (kleur)
(3) Noordbrabantsch Dorpsleven. Een kiekje in het Liesbosch bij Breda. ‘Houtsprokkelen’
Zwart/witkaart. Az zwart en enkele deelstreep, no 7698.
(4) Uitg. Herman de Ruiter, Boekhandel, Breda. Ginneken, Kaat van Haperen. Doorloper, 37280, Boerin houdt klink van voordeur vast, zw.

  Deze kaarten zijn ook uitgegeven door Dr. Trenkler Co