Schaefer, Amsterdam

Jan Herman Schaefer (1876) vestigde zich in 1896 in Amsterdam als winkelier. Enige tijd later werd als zijn beroep ‘uitgever opgegeven. Later werden aan het bedrijf nog een Kunstinrichting en een Kaartenhandel toegevoegd. In 1926 de zaak failliet verklaard, maar in 1936 werd het 40-jarig bestaan herdacht: het bedrijf is dus voortgezet. Het bedrijf is onder verschillende namen bekend, waaronder ‘J.H. Schaefer Kunst Institut’, ‘Schaefer’s Groetkaartenhandel’ en J. Ros (Fa. Schaefer). In korte tijd heeft dit bedrijf meerdere namen gebruikt. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel IIA, periode 1900-1918, VDP 1989).


Schaefer, Amsterdam


1.  J.H. Schaefer's Edition. Brom-Aquarel. (1911)

Beeldtitels:                   Soms

Drukkersmerk:             Volgnummer

Code / nummer:           Uitgever is drukker?

Kleur / tint:                  Ingekleurde kaarten                

Jaartal / datum:            Oudste poststempel

Kenmerken:                 Kleur (Brom-Aquarel) en volgnummer, az groen

Fotograaf:                    Onbekend


No. 184           Afb.:    Boerengezin voor boerderij

No. 185           Afb.:    Breiende boerin en meisje in deur

No. 190           Noord-Brabantsche Boerinnen


Schaefer, Amsterdam


2 J.H. Schaefer's Platino Edition. Amsterdam 1914

 

Serietitel:                     Brabants Dorpsleven (op bz en az)

Beeldtitels:                   Soms op az

Drukkersmerk:            Uitgever is drukker

Code / nummer:           Volgnummer naast naam uitgever

Kleur / tint:                  Lichtbruin

Jaartal / datum:            1914 (gedrukt)

Kenmerken:                 Volle bz en jaartal

Fotograaf:                    Niet bekend


1. Buurpraatje (bij brandend herdvuur)

2. Gezin by het Kaartspelen (az)

3. Aardappelschillen

4. Zogenaamd half elfje

5. Middagmaal

6. Avondmaal

 

N.B.

De opnamen voor deze serie zijn alle gemaakt in Giersbergen (Drunen)

Zie ook 1915 en 1927


Schaefer, Amsterdam


3 J.H. Schaefer's Platino Edition. Br 1. Amsterdam (1915)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja  (op rand op bz in rood0

Drukkersmerk:             Uitgever is drukker?

Code / nummer:           Volgnummer achter naam uitgever

Kleur / tint:                  Lichtbruin

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1915

Kenmerken:                 Nummering Br 1 en lettertype

Fotograaf:                    Niet bekend


Br 1     Buurpraatje

Br 2     Kaartspelen

Br 3     Aardappelschillen

Br 4     “Half elfje”

Br 5     Middagmaal

Br 6     Avondmaal

 

(De opnamen voor deze serie zijn alle gemaakt in Giersbergen, Drunen)


Schaefer, Amsterdam


4 J.H. Schaefer's Fotocouleur, Amsterdam--Nadruk verboden (1917)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:             Drukker is uitgever ?

Code / nummer:           Letter met volgnr en jaarcode, B501/17

Kleur / tint:                  Ingekleurd, soms met vernis (Gelig)

Jaartal / datum:            Oudste stempel 1917 (ook jaarcode 17)

Kenmerken:                 Kleur, nummering in groen en titels op bz in rood

Fotograaf:                    Een aantal kaarten is gesigneerd “HdR”(Herman de Ruiter), mogelijk zijn alle opnamen van hem?


B 501/17         Zondagmorgen

B 502/17         Het “Nieuws”uit de Provinciale

B 503/17         Gezellig “Thuis”

B 504/17

B 505/17         Wij groeten U (Den Dungen)

B 505/17         Na de mis

B 506/17         Hanneke met den ezel (Den Bosch)

B 507/17         De huifkar (Den Dungen)

B 508/17         Aan de koffie (Den Dungen)

B 509/17         Met de eieren naar de stad

B 510/17         Op weg naar de markt (Den Dungen)

B 511/17         Bij den hooiberg

B 512/17         Op weg naar de stad

B 513/17         Op weg naar de markt

B 514/17         Met melk naar de stad (Den Dungen)

B 515/17         Op de markt (Den Bosch)

B 516/17         Moederweelde

B 517/17         Hondekar (Den Dungen)

B 518/17         Bij den put


Schaefer, Amsterdam


5 J.H. Schaefer's Platino Uitg: Amsterdam--Nadruk verboden (1917) 
 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven                       

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:             Uitgever is drukker?

Code / nummer:           Jaarcode en volgnummer

Kleur / tint:                   Bruin (br) en ingekleurd (kl)

Jaartal / datum:             1917 (jaarcode 17)

Kenmerken:                  Lettertype blokletters op rand en nummering

Fotograaf:                     Niet bekend


17/086             De huiswever (br en kl)                                                          

17/087             Een buurpraatje (br en kl)                                                                  

17/088             Groenten plukken (br en kl)                                                               

17/089             Bij de dorpspomp (kl)

17/090             Het huurboertje (br en kl)                                                                              

17/091             Naar de stad (br)                                                                              

17/092             Mest kruien (br en kl)                                                                                    

17/093             Aan de wasch  (br)                                                                

17/094             De geitenboerin (br en kl)                                                                  

17/095             Wasch ophangen (br en kl)                                                            

17/096             Bij den put (br en kl)                                                                         

17/097             Boerenvrijage   (br en kl)                                                                

17/098             Aardappels rooien (br)                                                          

17/099             De korenwan (br en kl)                                                                     

17/0100           De koehoedster (br en kl)                                                                  

17/0101           Naar de eierenmarkt (br)                                                                   

17/0102           Het dorschen van boekweit (Ginneken) (br)                           

17/0103           De huiswever gaat zijn stuk leveren (Heeze) (br en kl)            

17/0104           Het opzetten der stroomeit (br en kl)                                                  

17/0105        Het binnenhalen van de oogst (br en kl)                               

Schaefer, Amsterdam

 
6 J.H. Schaefer's Platino Uitg: Amsterdam--Nadruk verboden (1917)
Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven
Beeldtitels:                   Ja (beide op rand bz)
Drukkersmerk:             Uitgever is drukker?
Code / nummer:           Volgnummer en jaarcode
K
leur / tint:                  Bruin en kleur
Jaartal / datum:            1917 (jaarcode 17)
Kenmerken:                 Lettertype rondschrift op bz en nummering in zwart
Fotograaf:                    Niet bekend

086/17            De huiswever (ook in kleur)

 087/17            Een buurpraatje (in kleur)

 088/17            Groenten plukken (in kleur)

 089/17            Bij de dorpspomp

 090/17            Het buurboertje

 091/17            Naar de stad (in kleur)

 092/17            Mest kruien (in kleur)

 093/17            Aan de wasch (in kleur)

 094/17            De geitenboerin (in kleur)

 095/17            Wasch ophangen (in kleur)

 096/17            Bij den put (in kleur)

 097/17            Boerenvrijage (in kleur)

 098/17            Aardappels rooien (in kleur)

 099/17            De korenwan (in kleur)

0100/17           De koehoedster (in kleur)

0101/17           Naar de eierenmarkt (in kleur)

0102/17           Het dorschen van boekweit (Ginneken) (in kleur)

0103/17           De huiswever gaat zijn stuk leveren (Heeze) (in kleur)

0104/17           Het opzetten van de stroomeit  (in kleur)

0105/17           Het binnenhalen van den oogst

 

Schaefer, Amsterdam


7 J.H. Schaefer's Platino Uitg: Amsterdam--Nadruk verboden (1917)

 

Serietitel:                      Brabants Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:             Drukker is uitgever?

Code / nummer:           B met 3-cijferig volgnr. en jaarcode 17

Kleur / tint:                  Bruin

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1917 en jaarcode 17

Kenmerken:                 Nummering

Fotograaf:                    Niet bekend


B 169/17         de Hooioogst

B 170/17         De hooioogst (andere opname)

B 171/17         Hondenkar

B 172/17         Bij het kippenvoeren

B 173/17         De biggenmarkt

B 174/17         De Ossenkar (Den Dungen)

B 175/17         Bij den put

B 176/17         op de Markt (Den Bosch)

B 177/17         Boerenwoningen

B 178/17         schilderachtig Plekje

Schaefer, Amsterdam


8 J.H. Schaefer's Platino Uitg: Amsterdam-Nadruk verboden (1917)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:            Drukker is uitgever?

Code / nummer:           B met 3-cijferig volgnr. en jaarcode 17

Kleur / tint:                  Bruin

Jaartal / datum:            Jaarcode 1917

Kenmerken:                 Nummering

Fotograaf:                    Enkele kaarten gesigneerd “HdR” (Herman de Ruiter)


B   551/17       Zondag morgen

B   552/17       Het ‘Nieuws’ uit de Provinciale

B   553/17       Gezellig “Thuis”

B   554/17       Na de Mis

B   555/17       Wij groeten U

B   556/17       Hanneke met den Ezel (Den Bosch)

B   557/17       De Huifkar (Den Dungen)

B   558/17       Aan de koffie (Den Dungen)

B   559/17       Met de eieren naar de Stad

B   560/17       Op weg naar de Markt

B   561/17       Bij den hooiberg

B   562/17       Op weg naar de stad

B   563/17

B   564/17       Met de melk naar de stad

B   565/17       Op de markt

B   566/17       Moederweelde

B   567/17       Hondekar


Schaefer, Amsterdam


9 J.H. Schaefer's Uitg., Amsterdam -- Nadruk verboden (1919)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:            Uitgever is drukker?

Code / nummer:           3-cijferig getal in kader voor pz. Nr. links op az

Kleur / tint:                  Bruin

Jaartal / datum:            Oudste poststempel 1919

Kenmerken:                 Nummering en getal in kader voor pz

Fotograaf:                    Enkele gesigneerd met “HdR” (Herman de Ruiter)


No.   0270       De Huifkar (Den Dungen)
No.   0271       Op weg naar de markt

No.   0272       Na de mis

No.   0273       Met de eieren naar de stad

No.   0274       Naar de markt (Den Dungen)

No.   0275       Bij den put

No.   0276       Ossekar

No.   0277       Wij groeten U (Den Dungen)

No.   0278       De huiswever

No.   0279       Aan de koffie (Den Dungen)

No.   0280       Boerenvrijage

No.   0281       De Huiswever gaat zijn stuk leveren (Heeze)

No.   0282       Het nieuws uit de Provincie

No.   0283       Zondagmorgen


Schaefer, Amsterdam


10 Uitgave Fa. Schaefer's Groetkaartenhandel, Bussum - Nadruk verboden (1927)

 

Serietitel:                      Brabantsch Dorpsleven

Beeldtitels:                   Ja

Drukkersmerk:            Geen

Code / nummer:           Volgnummer in tekst deelstreep

Kleur / tint:                  Bruin

Jaartal / datum:           Oudste poststempel 1927

Kenmerken:                 Uitgeversnaam, nr. in dlstr. En lettertype in cursief

Fotograaf:                    Enkele gesigneerd door “HdR” (Herman de Ruiter)


76        De koehoedster

77        Buurpraatje

78        Het nieuws uit de Provincie

79        Naar de stad

80        Ossekar

81        Aardappelen schillen

82        Kaartspelen

83        Boerenvrijage

84        Aan de koffie (Den Dungen)

85        “Half elfje”

86        Avondmaal

87        Middagmaal

88        Met de eieren naar de stad

89

90

 

N.B.

De nummers 77, 81, 85, 86 en 87 zijn opnamen uit Giersbergen (Drunen)


Schaefer, Amsterdam

11 Losse kaarten van Schaefer

NB..Deze kaarten staan op nummer.

* 07                            Edition: Schaefers Kunst- Chromo Amsterdam (Depose) 07 (groen)
                                   Bz: vol, Hondenkar Braband (rood, cursief), jongetje met hoed en twee  vrouwen bij hondenkar met melkbussen.

* a 13                          Uitg: J.H. Schaefer, Amsterdam 1900
                                   Melkverkoopster in Noord-Braband (in rood) zwart/wit kaart.

*a 13                           Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam, depose (in marge links)
                                   Melkverkoopster – Noord Braband (in rood onder)
                                   Rechts grote marge.

* No. A. 13                Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Nord-Brabant Melkverkoopster. Kleur, zwarte letters

* 13                            J.H. Schaefer Kunst-Edition. Amsterdam (az)
                                   Bz: Noord Braband Melkverkoopster (in rood) randloos.

* Nr. a 14                   Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Meisje uit Noord-Braband (onged.az dus voor 1905)
                                   Idem als “Vivat”-kaart Amst. No. 16 met als titel:
                                   Kennemerland, ook voor 1905. Mogelijk is de uitgave Meisje
                                   Uit Noord-Braband een vergissing. Ingekleurd. Groene achtergrond.

* Nr. a 14                       idem in Kleur (rode letter bz)
                                  Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé

                                  Meisje uit Noord-Braband (onged.az dus voor 1905), grijze achtergrond.
 

* Nr. a 14                   Meisje uit Noord-Brabant (rood, meisje in zwart-wit

* Nr. R. 14                 Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Meisje uit Noord-Braband (onged.az dus voor 1905)
                                   Letters in zwart, kleur.

* No.   18                   Edition: Schaefers Kunst-Chromo, Amsterdam (Depose)
                                   Melkverkoopster in Noord-Braband en Vischboer van
                                   Volendam ( 2afbn. ingekleurd) pst. 1906, met dlstr.

* A. 20                       Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Laitière de Brabant.
Kleur, bruine letters, rand, agent die schrijft.

*No. 049                     J.H. Schaefer, Kunstedition, Amsterdam. Melkvrouw met hondenkar, tegeltjeskaart. Blauw, az groen.

* No.   136                 Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                  
Noord Braband (in rood) (Meisje met gazenmuts, ingekleurd)                                  

*                                 Idem met Franse tekst: Nord Braband, pst. 1902

* No a 138                  Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                  
Braband (in rood). Kleur, drie personen bij hondenkar. Letters onder.

* a 138                            Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Braband (in rood). Kleur, drie personen bij hondenkar. Letters links naast afbeelding.
 

* No.   a 139               Editeur J.H. Schaefer, Amsterdam Déposé
                                   Braband (hondekar ingekleurd, rand, onder breed)

*231                            Souvenir d’ Hollande, Tien klederdrachten, Brabant tweede van boven midden. (letters kapitalen)

* 751                          J.H. Schaefer’s Artochrom, Amsterdam.
                                   N. Brabantsche vrouwen naar de Botermarkt. Veghel, kleur.

* No.   S6013             J.H. Schaefer’s Dubbelton, Amsterdam (Déposé)
                                   Noord Brabant (Door Gerstenhauer getekend meisje met poffer en sieraden, in bruin)

* No.   S6013             J.H. Schaefer’s Artochrom, Amsterdam. (Déposé)
Identieke afb. als hierboven, maar nu in kleur ongeveer 1912

*9648b                        Souvenir de Hollande, Tien klederdrachten, Brabant tweede van boven midden. (letters cursief).