Schalekamp, Buiksloot

Schalekamp’s Photographie – Kunsthandel was aanvankelijk in Haarlem gevestigd. Eigenaar was Johan Marius Schalekamp. Toen het bedrijf zich in Amsterdam gevestigd had, werd het fotografisch atelier naar Buiksloot verplaatst. Hieraan was tevens een lichtdrukkerij verbonden. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel IIA, periode 1900-1918, VDP 1989).


Lichtdr. J.M. Schalekamp, Buiksloot. (onged.az)

B 90 Groet uit Noord-Brabant (afb. koets met overkapping).

B 91 Groet uit Noord-Brabant (afb. open koets).