Spanjersberg, Rotterdam

Deze firma heeft vele topografische kaarten uitgebracht. Steendrukkerij Spanjersberg werd reeds in 1854 in Rotterdam opgericht. Zoon B.M. Spanjersberg nam de zaak over en specialiseerde zich sinds 1906 in prentbriefkaarten. Diens zonen volgden hem weer op. (Bron: H.J. Haverkate: ‘De geschiedenis van de Nederlandse prentbriefkaart’, deel III-A, 1919-1945, VDP 1990).

B.M.S. – R. (B.M. Spanjersberg, Rotterdam)

* Noord-Brabandt (afb. Varkensmarkt)

* Noord-Brabandt (afb. vierwielige wagen met schimmel) (kleur, rand)

* Noord-Brabandsche Boerin (kleur, rand)

* Uit de Provincie Limburg (afb. Hondekar met identieke boerin als boven)

* Noord Brabant naar de stad (voerman met huifkar). (randloos, bruin, no az 1288)

* Noord Brabant naar de stad (voerman met huifkar). (randloos, groen, no az 1288)

* Noord Brabant (afb. Op de Bossche (?) markt).

N.B.

De eerste vier kaarten maken deel uit van een grotere landelijke serie, en de laatste twee thema’s komen ook voor bij andere uitgevers.

Spanjersberg, Rotterdam

Gebr. Spanjersberg N.V., Rotterdam (embleem SPARO onder deelstreep)

Serie titel:             Brabantsch-Dorpsleven
Beeldtitels:           Ja
Drukkersmerk:     SPARO
Code:                   464 in kader voor postzegel
Kleur:                  zwart/wit, glans, randloos
Jaartal                  1964?


(1) Oost – West – Thuis best
(2) Huiselijk tafereel
(3) Terug van de Markt
(4) Kannen schuren

(5) Op bezoek
(6) Buurpraatje
(7) Aan het karnen
(8) Kannen schuren
(9) Buurpraatje Origineele zeventiende eeuwsche boerenwoning
(10) Terug van het melken.

Spanjersberg, Rotterdam

Uitgave Gebr. Spanjersberg N.V., Rotterdam – (in cursief, in deelstreep)

Hollandse Klederdracht (in vier talen) Brabant. Datum (in kader voor postzegel: 1255) (Randloos met kartelrand)

(1) Vrouw aan put met emmer op de rand

(2) Man op de knieën verwarmt zijn handen aan het vuur in de open haard

(3) Vrouw leest met voeten op rand van de schouw
(4) Vrouw kijkt uit raam dat ze zelf open houdt.


Losse kaarten:

* SPARO-embleem in deelstreep. Titel: Haren (N.B.). Aan de maaltijd (VADA-druk, Wageningen. Kleurkaart, groot formaat met rand, soepetend paar.

* Sparo – Rotterdam. Zw-kaart met rand. Op bz: Mooi Nederland. Op az: Boschweg in Brabant