Verhees, Den Bosch

In 1881 opgerichte drukkerij, in 1900 kwam er ook een stempelfabriek. In 1903 een serie van twaalf kaarten.1. UITG. A.C. VERHEES ‘S-BOSCH

Serietitel:                      Geen, wel komt in alle titels het woord Meierij of Meierijsch voor
Beeldtitels:                   Ja, in hoofdletters
Drukker:                      Uitgever is drukker
Code / nummer:           Geen
Kleur / tint:                  Kleurenlichtdruk
Jaartal / datum:            Vermoedelijk jaar van uitgave 1903
Kenmerken:                 Brede ongelijke marges bz
Fotograaf:                    Niet bekend


(1)       Meierijsche woning
(2)       Een Meierijsch uitstapje
(3)       Een schutskooi in de Meierij
(4)       Meierij. Boterkarnen
(5)       Een Meierijsch paar
(6)       Meierij. Bij de put
(7)       Meierij. Mestrijden
(8)       Meierij. Waterputten
(9)       Een Meierijsch melkmeisje
(10)     Meierij. Ploegen
(11)     Een Meierijsche vrouw
(12)     Meierij. Dorschen

Zelfde type kaarten, zonder uitgever en zwart/wit. Passen goed bij deze serie:

(13)     Een Meierijsch bedrijf in den ouden tijd
(14)     Meierijsche boer en boerin
(15) Combinatie in zwart/wit van de nummers 1, 5, 9 en 11 van de hierboven genoemde kaarten, waaraan nog de Loretzkaart van drie boerinnen is toegevoegd. Op bz: Groete uit Noord-Brabant. Op az: met deelstreep: Uitg. A. Brekelmans. ’s Bosch.2. UITG. A.C. VERHEES ‘S-BOSCH

Serietitel:                     Geen,
Beeldtitels:                  Nee
Drukker:                      Uitgever is drukker
Code / nummer:           Geen
Kleur / tint:                  zwart/wit
Jaartal / datum:           Vermoedelijk jaar van uitgave rond 1904
Kenmerken:                 bz marges, onder breed
Fotograaf:                    Niet bekend

* HET HUISGEZIN Krant met middenin opening met Sint-Jan

* PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE ’s-Hertogenbossche Courant

            Krant met middenin opening met Bosch station


3. A.C. VERHEES, ‘S BOSCH

Serietitel: WANDSCHILDERING VAN HOTEL NOORDBRABANT (P. MULDERS) MARKT. ‘S-HERTOGENBOSCH

Beeldtitels:                   Ja, in hoofdletters
Drukker:                      Uitgever is drukker
Code / nummer:           Geen
Kleur / tint:                  Zwart/wit
Jaartal / datum:           Vermoedelijk jaar van uitgave 1903
Kenmerken:                 Brede ongelijke marges bz
Fotograaf:                    Niet bekend (Verhees?), schilder F.J. Kops

* ‘Op weg naar Den Bosch naar F.J. Kops’: stoet mensen met kruiwagen, varken, ossenkar
* ‘Het laatste hooi naar F.J. Kops’: hooiwagens met mensen
* Naar F.J. Kops: zittende jager, pijprokend met buit (geen beeldtitel)
* Naar F.J. Kops: ‘zaaien’
* Naar F.J. Kops: ‘aardappel rooien’
* Naar F.J. Kops: ‘koren maaien’ 

Photo en uitg. A.C. Verhees. Az: ‘Oud ’s-Hertogenbosch 5-23 juni 1909. (Afb.: Spinster, kantwerkster, schoenlapper).


4. Foto A.C. Verhees

’s-Hertogenbosch                  
Groote Markt. 1909 Dubbele deelstreep op ¾ links.