Legenda

Bij iedere prentbriefkaart op deze website staat, voor zover bekend, vermeld wie de uitgever en fotograaf is. Vaak is er niks bekend, soms alleen de een of de ander, of slechts de drukker. De genummerde lijsten onder Uitgevers bevatten alle informatie die bij ons bekend is. De gekozen indeling en de gebruikte afkortingen op dat meer specialistische site-onderdeel vragen enige uitleg. Daarvoor is deze legenda.