D.R.C.

D.R.C. staat voor De Reproductie Compagnie. D.R.C. was een clichéfabriek - een fabriek waar drukvormen voor illustraties worden vervaardigd - en foto-lithografische inrichting. Het bedrijf werd in 1902 in Rotterdam gevestigd.

Kaarten van deze uitgever