Kok de, A.J.A.

De Kok bracht vanaf 1905 verschillende prentbriefkaarten van Bergen op Zoom uit. Zijn zaak had hij overgenomen van J. Steenmeyer, die daarover op 24 december 1873 schreef dat hij zijn boekhandel en drukkerij vanaf januari 1874 zou overdragen aan zijn vroegere bediende A.J.A. de Kok, "een solied en actief jongmensch".

Kaarten van deze uitgever