De kerkgang

De Rooms-katholieke godsdienst was van oudsher diep geworteld in het Brabantse land. Na eeuwen van vervolging en onderdrukking, waarin de Brabantse katholiek zijn toevlucht tot schuurkerken had moeten zoeken, bloeide het Rijke Roomse leven rond de vorige eeuwwisseling volop.