De klepperman

De Brabantse dorpsbewoner had zo zijn manier om op de hoogte te blijven van wat er speelde in het dorp. Op een vaste plek, bij het gemeentehuis of op een centraal plein bijvoorbeeld, stond een zuil met mededelingen. Tijdens hun dagelijkse gang door het dorp lazen de bewoners deze. En zagen ze dat bord niet zelf, dan was er altijd wel een buurman of buurvrouw die hen bijpraatte.