De schaapsherder

In ieder Brabants dorp waren wel schaapsboeren te vinden met een schaapskooi. Soms bestond zo’n kudde schapen uit wel 40 tot 100 schapen. Schapen werden niet alleen gehouden om hun vlees en hun wol; het waren ook welkome mestproducenten, mest die nodig was om de akkers vruchtbaar te houden.