De schutskooi

De weilanden waarop de boer zijn vee liet grazen waren rond 1900 nog nauwelijks omheind. Prikkeldraad of ijzerdraad bestond nog niet en het perceel werd voor zover mogelijk met natuurlijke middelen afgesloten. Rondom het weiland lagen dan sloten, doornheggen of houtwallen. Desondanks kwam het vaak voor dat koeien of ander vee losbraken en op de openbare weg of aangrenzende percelen terecht kwamen.