De smid

De boer maakte het meeste op zijn boerderij gewoon zelf, maar voor gebruiksvoorwerpen en producten van ijzer, schakelde hij meestal de specialist in. De smid maakte alles van ijzer, denk aan een schop, riek of hark, maar ook aan potten, pannen en ketels. Ook wapens en spijkers werden door hem gemaakt en zelfs voor kachels of een ijzeren wieg kon je bij hem terecht. De dorpssmid vervulde daarmee een belangrijke functie in de dorpsgemeenschap.