De varkensmarkt

In veel wat grotere Brabantse dorpen en in de steden werden veemarkten gehouden. Op algemene veemarkten werden koeien, varkens, paarden, schapen en bijvoorbeeld kippen verhandeld, maar vaak ging het om speciale markten, gericht op de handel in een diersoort. Straatnamen, zoals de Paardenmarkt en de Schapenmarkt, herinneren hier aan.