Het schuttersgilde

Tussen 1200 en 1500 werden in alle steden en dopen gilden opgericht. Je had de kerkelijke gilden, toegewijd aan een heilige, die zorg droegen voor de armen- en ziekenzorg. De ambachtsgilden waren een soort beroepsverenigingen. Zo had je bijvoorbeeld een schoenmakersgilde of een koperslagersgilde; ook zij hadden hun gilde-heilige. Als derde type gilde ontstonden de schuttersgilden voor de verdediging van stad of dorp, natuurlijk ook met een kerkelijke patroon.