Huisslachting van een varken

Wim Vissers stuurde ons een mail met een foto van zijn broer en zijn herinneringen aan het slachten van een varken, zoals dat vroeger bij hem thuis tot in de jaren '60 ging.