Spanjersberg

Deze firma heeft vele topografische kaarten uitgebracht. Steendrukkerij Spanjersberg werd reeds in 1854 in Rotterdam opgericht. Zoon B.M. Spanjersberg nam de zaak over en specialiseerde zich sinds 1906 in prentbriefkaarten. Diens zonen volgden hem weer op.

Kaarten van deze uitgever