De broodmaaltijd

De maaltijden in het Brabant van vroeger waren niet erg uitgebreid en vaak eenzijdig. De supermarkt bestond nog niet en de mensen moesten het doen met wat hun eigen grond en vee aan eten opbracht. Suiker en zout behoorden tot de luxeartikelen, want die konden ze niet zelf konden produceren. Men zich die dan ook lang niet altijd veroorloven.