Koeien hoeden

In Noord-Brabant woonden veel keuterboeren en dagloners die wél een of meer koeien bezaten, maar niet over wei- of grasland beschikten om hun dieren op te laten grazen. Zij hielpen de boer in drukke tijden, zoals tijdens de oogsttijd en kregen daarvoor een zeer gering loon of werden niet met geld, maar in natura betaald.