Mesten

Tot het begin van de twintigste eeuw maakte de boer zijn mest zelf. Kunstmest bestond nog niet en mest maken was een van de vaste werkzaamheden op de boerderij. De boeren van toen hadden dan ook de nodige kennis en handigheid in deze klus opgebouwd.