LRV

Deze steendrukkerij wordt in 1888 in Zwolle gevestigd. De oprichter is A. Voorhoeve, zijn medevennoot H. La Rivière. Behalve prentbriefkaarten worden velerlei drukwerken uitgegeven. Vanaf 1921 wordt de zaak alleen voortgezet door A. Voorhoeve.

Kaarten van deze uitgever