D. Ho

Dit is een afkorting van Doosje Hoogland. Er kwam een doosje met prentbriefkaarten aan het licht. Die waren bijeen gebracht door K. Hoogland, onderwijzer te Amsterdam. De inhoud was echter niet meer compleet. Deze prentbriefkaarten werden gebruikt als aanschouwelijk materiaal over het landleven voor de kinderen in de klas.

Kaarten van deze uitgever