Het boerenerf

Veel van het werk op de boerderij werd op het erf gedaan. Het erf, in midden-Brabant de ‘misse’ genoemd, was een grote onverharde open ruimte. De aarde was er hard geworden doordat er continu op gelopen en gewerkt werd. Meestal was het erf omsloten door het boerenbedrijf zelf, de schuren en de loodsen, de boomgaard, de moestuin en een stuk weiland.