Rembrandt

In 1921 wordt te Utrecht door Jacob Bollegraf en Eduard Sanders de Uitgeversmaatschappij ‘Rembrandt’ opgericht. Het uitgeversbedrijf handelde in boeken, prentbriefkaarten en andere drukwerken. In 1927 wordt het bedrijf omgezet in een N.V. zoals uit onderstaand krantenartikel blijkt.

Kaarten van deze uitgever