Schaefer, J. H.

Jan Herman Schaefer (1876) vestigt zich in 1896 in Amsterdam als winkelier. Enige tijd later wordt als zijn beroep ‘uitgever' opgegeven. Later worden aan het bedrijf nog een Kunstinrichting en een Kaartenhandel toegevoegd. In 1926 is de zaak failliet verklaard, maar in 1936 wordt het 40-jarig bestaan herdacht: het bedrijf is dus voortgezet.

Kaarten van deze uitgever